Интелектуален продукт №8

Отчет за оценка и валидиране на подхода ELITe за обучение в преподаване чрез електронни изследвания

Този отчет документира процеса и резултатите от прилагане на подхода ELITe за обучение в преподаване чрез електронни изследвания.

Печат Е-мейл