Πνευματικό Προϊόν #10

Προτάσεις για εκπαιδευτική πολιτική προς ένα νέο μοντέλο επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ

Μέσω της ανατροφοδότησης από πολλαπλασιατικές εκδηλώσεις σε κάθε χώρα (Ε5, Ε5, Ε7, Ε8) στις οποίες καινοιείται το ΠΠ9 σε υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και υπεύθυνους εκκπαίδευσης εκπαιδευτικών, διατυπώνονται προτάσεις για την υιοθέτηση του πλαισίου από υπεύθυνους σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών για επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο