Интелектуален продукт №6

Ръководство с насоки за провеждане на изследователски учебен процес и рефлективни практики за STEM учителите

Този документ има за цел да подпомогне учителите при промяна на практиката си по отношение на развитие на професионалните си компетентности. Той дава насоки за добри практики за развитие на знания, умения и нагласи за ефективно обучение по STEM. Документът също така дава насоки и за ефективно участие в професионалната обучителна общност за обмен и споделяне на добри практики. Основният документ (на английски език) е съпроводен с кратък документ "ключови послания" (както на английски, така и на 4 езика, на четирите страни участнички в проекта), за целите на популяризирането.

Печат Е-мейл